Tervetuloa psykoterapeutti Teija Kivimäen kotisivuille!

 

Olen Valviran ja kelan hyväksymä erityistason psykoterapeutti Jyväskylästä. Minulla on ratkaisukeskeinen yksilöpsykoterapiakoulutus, pohjakoulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri. Lisäksi olen suorittanut ryhmämuotoisen hoidon ja kuntoutuksen koulutusohjelman. Minulla on myös kirjallisuusterapeutin pätevyys. Terapiatyötä olen tehnyt psykiatrian poliklinikoilla vuosina 1988-2012,  yksityisenä psykoterapeuttina olen toiminut vuodesta 2009 lähtien. Koen oppineeni vuosien aikana asiakkailtani paljon ja olen heille oppimastani kiitollinen.

Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoitomuoto jonka tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä ongelmia, esimerkiksi ahdistusta tai masennusta. Yksi terapian tärkeimmistä tehtävistä on mielestäni toiveikkuuden herättäminen ja vahvistaminen. Kokemukseni mukaan toivottomia tilanteita ei olekaan, sensijaan toiveikkuuden kokemisen edessä voi olla esteitä joiden raivaamisessa terapia voi auttaa. Usein terapiassa tähdätään myös itsetuntemuksen lisäämiseen ja tätä kautta hallinnantunteen tukemiseen. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan omiin voimavaroihin ja näiden hyödyntämiseen. Tällöin ongelmia tutkaillaan haasteina, jotka ovat voitettavissa. Psykoterapialla tulisi aina olla myös jatkumo tulevaisuuteen; olennaista ei ole vain se, kuinka selviytyä tämänhetkisistä ongelmista vaan erityisesti se, miten vahvistua kohtaamaan tulevatkin haasteet.  Hoito perustuu yhteistyöhön ja siinä pyritään yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin.

Panostan terapiasuhteissani yksilöllisyyteen. Periaatteeni on, että koska jokaisen asiakkaan tilanne on ainutkertainen, myös terapia tulee suunnitella ja toteuttaa yksilöllisesti. Menetelminä käytän terapiakeskustelujen ohella toisinaan esimerkiksi kirjoittamista tai valokuvia. Käytettävistä menetelmistä sovitaan aina asiakkaan kanssa kuten muistakin terapiaan liittyvistä käytännöistä, esimerkiksi terapian kestosta ja tiheydestä. Olennaista on, että terapian käytännöt ovat tarkoituksenmukaisia juuri kyseiselle asiakkaalle.

Yhteystietoni ovat:

osoite: Kalevankatu 4, 40100 Jyväskylä

puhelin: 050 3613412

sähköposti: tk.kivimaki@gmail.com

y-tunnus: 2316649-2